Posts

Showing posts from August, 2010

Khira/Chenna Payas

Pithau dia Bhendi Bhajja

Hyderabadi Chicken Dum Biryani (Pressure cooker method)

Pariba Kanji

Kannkada bhajja

Chingudi Besara Jholo

Chuda Santula

Green Banana Tikki

Peas pulao ( One of the Lunchbox Favorites )

Maccha Patua ( Fish cooked in a mustard-garlic paste )